Suplimentul "Radio" la revista "Pentru Apărarea Patriei"