Download (pentru a calcula)
 

CALCULUL REZISTOARELOR CONECTATE “ÎN SERIE”
 

Valoarea totală a unui sir de rezistoare este egală cu suma tuturor rezistoarelor din acea serie.

Deci: Rtotal = R1 + R2 + R3 + ...... + Rn
 

Desigur că, la adunare, se va exprima valoarea nominală a tuturor rezistoarelor în acelasi ordin de mărime iar rezultatul se va obtine în aceleasi unităti.
Pentru a afla mai rapid si mai exact valoarea mai multor parametri se poate utiliza modul de calcul prezentat mai jos care calculeaza, în plus, si puterea disipată de fiecare rezistor în parte (dar si totala), precum si căderea de tensiune totală dar si pe fiecare rezistor în parte pentru un curent (I) care intentionăm să circule prin acest lant de rezistoare.
1 – Se aduc valorile rezistoarelor la aceleasi unităti de măsură.
2 – Se selectează această unitate în campurile albe (Ohm, kOhm sau MOhm).
3 – Se introduc valorile nominale ale rezistoarelor în campurile verzi. (dacă sunt mai putine decât 4 rezistoare câmpurile necompletate cu valori vor afisa cifra “zero”).
Valoarea rezistentei totale va apare instantaneu în câmpul galben astfel:


 

Pentru aflarea puterii disipate si valoarea căderii de tensiune pentru un anumit curent estimat (I) ce va parcurge sirul de rezistoare în montajul respectiv se va introduce în câmpul respectiv valoarea acestui curent respectând algoritmul ce urmează.
1 – Se selectează unitatea de măsură a curentului ce trebuie introdus (în câmpul alb).
2 – Se introduce valoarea curentului estimat (I) în campul verde.
Imediat vor apare afisate în câmpurile galbene:
a – Valoarea puterii totale disipate, precum si puterea disipată pentru fiecare rezistor la curentul respectiv.
b – Valoarea căderii de tensiune totale pe întreg sirul precum si pe fiecare rezistor în parte.
Afisarea rezultatelor ca în exemplul de mai jos:


 

Dacă se doreste continuarea calculului cu alte valori, se va da “click” pe “sterge valori” si se repetă pasii de la început.
Iesirea din program se face dând “click” pe semnul ‘X’ sau prin apăsarea tastei ESC.
 
NOTA:
În cazul în care nu se folosesc toate câmpurile “verzi” pentru introducerea valorii rezistoarelor conectate în serie (adică atunci când se calculează numai 2 sau 3 rezistoare), nu se vor sterge ”zero”-urile afisate de program în câmpurile nefolosite deoarece acestea asigură “continuitatea sinoptica” a circuitului de calcul.
La introducerea valorilor în câmpurile verzi se vor separa zecimalele cu “punctul” sau “virgula” setată în “Regional Settings” la calculatorul propriu pe care rulati acest program.