Metoda practică de măsurare a valorii capacitătii condensatoarelor *)

Popescu Sabin Mihail - YO7EA
 

În practica radioamatorului constructor se iveste deseori nevoia de a măsura capacitatea unor condensatoare, fie pentru a verifica dacă valoarea inscriptionată pe ele se mai afla în tolerantă, fie pentru că inscriptionarea valorii nu mai este lizibilă.
De mentionat faptul că dintre toate componentele pasive folosite de amatorii constructori, condensatoarele electrolitice prezintă o fiabilitate mai scăzută precum si o instabilitate mai pronuntată a parametrilor în comparatie cu a celorlalte componente, valoarea capacitătii condensatoarelor scazând - de regulă - în timp.
Prezentăm în continuare o metodă extrem de simplă - si totusi suficient de exactă - pentru măsurarea capacitătii condensatoarelor. Metoda propusă este aplicabilă atât condensatoarelor nepolarizate cât si celor electrolitice. Ea necesită o sursă de tensiune alternativă (de valoare determinată) cu frecventa retelei (50 Hz) si un instrument de măsura obisnuit care să poată măsura intensităti în curent alternativ (valoare eficace).
Se cunoaste că în curent alternativ condensatorul prezintă o reactantă capacitivă:

unde Xc: reactanta capacitivă (în Ohm).

C: capacitatea condensatorului (în F)

ω: 314 (pentru 50 Hz)
 

La măsurarea capacitătii condensatorului în μF (microfarad) trebuie multiplicată formula cu 106 astfel:
Din legea lui Ohm generalizată stim că:

Din egalitatea de mai sus rezultă:

Dacă măsurăm pe I în mA trebuie să lucrăm cu U în mV. Aplicând deci condensatorului ce trebuie măsurat o tensiune alternativă de 3185 mV rezultă:

deci:


 

În concluzie, pentru măsurarea capacitătii este necesar un transformator care să ne ofere la o înfăsurare secundară 3,185 V, curentul debitat în mA fiind de ordinul de mărime al condensatorului supus măsurătorii, în μF.
Schema de măsură este prezentată în figură

 

Valoarea în μF a condensatorului măsurat prin această metodă este chiar valoarea în mA citită pe instrumentul de măsură (cu conditia ca tensiunea aplicată sa fie 3,185 V).
Bineînteles, condensatoarele electrolitice nu suferă la aplicarea acestei tensiuni alternative de valoare mică.
În cazul măsurării condensatoarelor electrolitice care au stat depozitate mai mult timp (sau montajul în care au fost plantate nu a fost sub tensiune un timp mai îndelungat), pentru o măsurare reală a capacitătii se impune o regenerare prin aplicarea unei tensiuni de regenerare a stratului de oxid de aluminiu care constituie dielectricul. Aceasta se face aplicând pentru câteva ore, o tensiune de regenerare cu o valoare de 1/5 - 1/3 din tensiunea maximă de lucru a condensatorului marcată pe condensatorul respectiv, crescând valoarea acestei tensiuni aplicate până la tensiunea nominală spre finele perioadei de regenerare în care curentul de fugă va scădea spectaculos.
După efectuarea acestei regenerări se poate trece la măsurarea propriu zisă.
Cu toată simplitatea ei, metoda propusă poate oferi rezultate destul de exacte. Cei ce doresc, pot corecta măsuratoarea eliminând erorile.
Principalul factor de eroare este valoarea tensiunii aplicate, în cazul nostru 3,185 V. Dacă tensiunea avută la dispozitie este putin diferită, se poate calcula diferenta în procente fată de 3,185 V si aceleasi procente, cu acelasi semn, se adaugă sau se scad din valoarea capacitătii măsurate.
De asemenea, pentru a diminua eroarea trebuie să utilizam un instrument de măsură a curentului cu o clasă de precizie acceptabilă. Un instrument cu clasa 1,5 este foarte bun. În cazul unui instrument cu o clasă de precizie mai slabă (de exemplu, 4) se va tine cont de această posibilă eroare a măsurătorii.
Eroarea subiectivă introdusă de operator, poate fi diminuată prin efectuarea a două - trei măsurători, valoarea corectă fiind media aritmetică a măsurătorilor.
 
*) - Articol apărut în publicatia RADIO nr.4 /1994 - Edit. Teora