Marcarea condensatoarelor
 

Dacă valoarea condensatorului nu este explicit inscriptionată trebuie "decodată" tinând cont de următoarele:
Pentru condensatoare până la 99 pF, valoarea se inscriptionează direct (două cifre) sau cu benzi colorate având aceleasi semnificatii ca la rezistoare.
 

 

Cel de al 3-lea Digit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
Multiplicatorul (în cazul inscriptionării cifrice) va fi mentionat de asemenea printr-o cifră cu următoarea semnificatie:
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Multiplicator

1

10

100

1000

10.000

100.000

nefolosit

nefolosit

0,01

0,1


 
De exemplu, un condensator marcat 103 semnifica 10 multiplicat cu 3 zerouri adică 10.000 pF sau 0,01 μF care uneori se găseste înscris în scheme cu valoarea .01 (fără inscriptionarea primului "zero" din rangul unitatilor).
Toleranta abaterii capacitătii condensatorului de la valoarea nominală este marcată printr-o literă, fie imediat după codul cifric, fie pe cealaltă fată a condensatorului.

Semnificatia acestor litere este următoarea:
 

Litera

Toleranta

C < de 10 pF

C > de 10 pF

     

B

± 0,1 pF

± 0,10 %

C

± 0,25 pF

± 0,25 %

D

± 0,5 pF

± 0,5 %

E

-

± 25 %

F

± 1 pF

± 1 %

G

-

± 2 %

H

-

± 2,5 %

J

-

± 5 %

K

-

± 10 %

M

-

± 20 %

N

-

± 0,05 %

P

-

-0 % / +100 %

S

-

-20 % / +50 %

W

-

-0 % / 200 %

X

-

-20 % / +40 %

Z

-

-20 % / +80 %

 

Se mai utilizează si alte moduri de inscriptionare a condensatoarelor ca de exemplu:
 

p47 = 0,47 pF

823 = 82 nF

2p7 = 2,7 pF

224 = 220 nF

68p = 68 pF

6μ8 = 6,8 μF

221 = 220 pF

μ470 = 470 nF

n51 = 510 pF

25μ = 25 μF

3n3 = 3,3 nF

10k = 10 nF


 

Un alt mod (după ce mentionează digitii care indică valoarea condensatorului) inscriptionează în continuare un cod de forma "literă-cifră-literă", de ex.: 823 Y6E

Evident, 823 înseamnă o valoare a capacitătii de 82 nF iar prima literă care urmează indică temperatura ambiantă minimă de lucru astfel:

Litera

Temperatura minimă de lucru

   

Z

- 10 °C

Y

- 30 °C

X

- 55 °C

Cifra care urmează semnifică temperatura ambiantă maximă permisă astfel:

Cifra

Temperatura maximă de lucru

   

2

+ 45 °C

3

+ 55 °C

4

+ 65 °C

5

+ 85 °C

6

+ 105 °C

7

+ 125 °C

Ultima literă indică - în procente - valoarea schimbării capacitătii functie de temperatură astfel:

Litera

Schimbarea capacitătii
functie de temperatură

 

Litera

Schimbarea capacitătii
functie de temperatură

         

A

± 1 %

 

P

± 10 %

B

± 1,5 %

 

R

± 15 %

C

± 2,2 %

 

S

± 22 %

D

± 3,3 %

 

T

+ 22 % / - 33 %

E

± 4,7 %

 

U

+ 22 % / - 56 %

F

± 7,5 %

 

V

+ 22 % / - 82 %

Tensiunea de lucru este mentionată fie în clar astfel:

500 V -

500 V curent continuu valoare de lucru

500 / 1500 V,

tensiunea de lucru este 500 V iar cea de încercare 1500 V

500 V ~

500 V curent alternativ

sau în cod, printr-o literă astfel:

Litera

Tensiunea de lucru (V)

 

Litera

Tensiunea de lucru (V)

         

A

100

 

H

1500

B

250

 

J

2000

C

300

 

K

2500

D

500

 

L

3000

E

600

 

M

4000

F

1000

 

N

5000

G

1200

 

P

6000

 
Condensatoarele polarizate pot functiona si în curent pulsatoriu. Este cazul condensatoarelor electrolitice în regim de filtrare, după redresare. Ele au marcată acesta proprietate prin două linii orizontale si paralele din care una continuă (cea de jos) si cealaltă întreruptă (cea de sus).