Doctorul Alexandru Savopol Ónainte de a deveni CV5AS

 
 
Fotografie primit„ din albumul de familie, prin deosebita amabilitate a D-lui Adrian Savopol, domiciliat actualmente Ón Montreal, Canada.
Este nepotul Colonelului de Cavalerie Constantin G. Savopol, fratele doctorului Alexandru Savopol care a scris un articol intitulat "Doctorul Alexandru G. Savopol" publicat Ón revista "Sport si Tehnic„" nr.8/1966